Bṛhad-bhāgavatāmṛta Part 1 Chapter 5 Text 1 – January 7, 2023

Bṛhad-bhāgavatāmṛta Part 1 Chapter 5 Text 1


śrī-parīkṣid uvāca
tatra śrī-nārado harṣa-
bharākrāntaḥ sa-nartanam
kuru-deśaṁ gato dhāvan
rājadhānyāṁ praviṣṭavān

TRANSLATION
Śrī Parīkṣit said: Śrī Nārada, beside himself with joy, arrived dancing at the kingdom of the Kurus and raced into their capital city.