Caitanya-bhāgavata Antya-khaṇḍa Chapter 2 Text 344 – April 18, 2021

Caitanya-bhāgavata
Antya-khaṇḍa Chapter 2 Text 344


kene śiva tumi ta’ jānaha mora śuddhi
eta-kāle tomāra e-mata kene buddhi

 
TRANSLATION
“O Śiva, you certainly know My prowess. How then did you develop such a mentality after all this time?”