Caitanya-bhāgavata Madhya-khaṇḍa Chapter 23 Text 318 – August 23, 2020

Caitanya-bhāgavata
Madhya-khaṇḍa Chapter 23 Text 318


keha bale ebe kāji betā gela kothā
lāgāli paile āji curna karon māthā

 
TRANSLATION
Someone said, “Where is the Kazi now? If I catch him, I’ll smash his head.”