Caitanya-bhāgavata Antya-khaṇḍa Chapter 2 Text 367 – April 21, 2021

Caitanya-bhāgavata
Antya-khaṇḍa Chapter 2 Text 367


se sthāna śiva āji kahi tomā’-sthāne
se purīra marma mora keha nāhi jane

 
TRANSLATION
“O Śiva, today I am revealing to you the glories of that place. No one else knows the secrets of that place.”