Caitanya-caritamrta Madhya-lila Chapter 1 Text 133

Caitanya-caritamrta Madhya-lila
Chapter 1 Text 133

snana-yatra dekhi’ prabhu sange bhakta-gana
saba lana kaila prabhu gundica marjana

TRANSLATION
After seeing the bathing ceremony of Lord Jagannatha, Sri Caitanya Mahaprabhu washed and cleaned Sri Gundica temple with the assistance of many devotees.